Suatu hari, seorang anak perempuan mengeluh pada ayahnya tentang hidupnya yang sengsara dan ia tidak tahu bagaimana akan menjalaninya. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Kelihatannya ketika satu masalah